Archive for the ‘Sosyolog’ Category

Toplumbilimciler

 • Ahmet Cevdet Paşa
 • Alexander Rüstow
 • Anthony Giddens
 • August Comte
 • Baykan Sezer
 • Behice Boran
 • Cemil Meriç
 • C Wright Mills
 • Claude Henri de Saint Simon
 • Doğan Ergun
 • Emre Kongar
 • Émile Durkheim
 • Erol Güngör
 • Erving Goffman
 • Ferdinand Tönnies
 • Georges Gurvitch
 • Georg Simmel
 • George Herbert Mead
 • Herbert Spencer
 • Hilmi Ziya Ülken
 • Immanuel Wallerstein
 • İbn’i Haldun
 • İsmail Beşikçi
 • Jürgen Habermas
 • Karl Marx
 • Max Weber
 • Mehmet Cihat Özönder
 • Michel Foucault
 • Mustafa Erkal
 • Niyazi Berkes
 • Norbert Elias
 • Orhan Türkdoğan
 • Prens Sabahaddin
 • Ralf Dahrendorf
 • Robert K.Merton
 • Şerif Mardin
 • Talcott Parsons
 • Vilfredo Pareto
 • Wright Mills
 • Ziya Gökalp
 • Zygmunt Bauman

Behice Boran

Sosyolog Behice Boran
Behice Boran (1 Mayıs, 1910 – 7 Ekim, 1987) Sosyolog ve sosyalist siyasetçi
1 Mayıs 1910’da Bursa’da doğan Boran, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ni bitirdikten sonra ABD’ye gitti. Michigan Üniversitesi’nde sosyoloji doktorasını tamamladıktan sonra 1939’da yurda döndü ve AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne doçent olarak atandı. Okumaya devam et

İbn’i Haldun

Ibn’i Haldun (1332-1406)

(Hicrî 732 / 808)Doğumu ve Yetişmesi:
Tam adı: Abdurrahman b. Muhammed b. Ebu Bekr Muhammed b. Hasan’dır.
İbn’i Haldun, Hicrî 732 yılında nesli sahabilerden Vâil b. Hacer’e uzanan Arap bir ailede Tunus’da doğdu. Aslı Yemen kabilelerinden Hadramut’a kadar uzanır. Dedelerinden ilk olarak Halid b. Osman Endülüs’teki Karmuna’ya hicret etti. Endülüs halkının âdeti olarak Halid olan ismine u ve n harfleri eklenerek ismi Haldun’a dönüştü.
Babası fakih idi ve kendini fıkıh ile edebiyata adamıştı.
İbn’i Haldun, Tunus’ta Kur’an-ı Kerim ezberleyerek ve tecvit öğrenerek yetişti. Aynı zamanda babasından Arapça ilimleri, İslam hukuku ve Arapça dersleri aldı. Babası, İbn Haldun’un dönemindeki en iyi âlimlerden ders almasına özen gösterdi.
İbn’i Haldun hayatının ilk dönemlerinde uzun bir süre hükümette memur olarak çalıştı. Okumaya devam et