Archive for the ‘Psikoloji’ Category

Psikolojik Savaş Teknikleri

Psikolojik Savaş; klasik anlamdaki savaşın kazanılması veya kaybedilmesinde. savaştan sonra da üstünlüğün devam etmesinde yahut sorunların çözülmesinde insanların ruh haline etki ederek sonuç almak olarak tarif ediliyor.

Psikolojik Savaş yöntemlerinden biri propagandadır. Propaganda savaşta çok güçlü bir silahtır. Bu durumda amaç genellikle içerdeki veya dışarıdaki düşmanı insanlık dışı olarak göstermek ve ona karşı nefret yaratmaktır. Bazı özel kelimeler kullanarak veya bazı özel kelimeleri kullanmaktan sakınarak düşman hiç yapmadığı şeyler için suçlanır ve bu sayede zihinlerde hatalı bir imaj oluşturulur. Okumaya devam et

Psikolojik Savaş

1. GİRİŞ

Bilginin düşünme boyutlarını aştığı çağımızda; teknolojiyi etkilemesi ve şekillendirmesi sonucu her birimizin ve toplumların kullanımına sınırsız ve sayısız iletişim araç ve gereçleri sunulmaktadır. Bunlar özellikle fert olarak her birimizi, her an zorunlu olarak her yerde kişi, kişilikler ve olayların içine çekmekte; istesekte istemesek de bu zoraki konuklar bizi artı değer veya eksi değersizliklerin etkileşim alanına çekmektedirler. Yeni egemenlik sisteminde en önemli silah bilgidir. Bilgiye sahip olan dünyayı yönetir.

Devletin büyük bilgiler toplayarak, büyük düşünerek, hayalci olmadan geniş ufuklu projeler üretmesi, büyük politika, stratejiler oluşturması, doğru öngörüde bulunması büyük bir önem taşımaktadır. İşte bu noktada iletişim ve medya kavramları ile karşılaşıyoruz. İletişim, hem bilimsel bilgi anlamında, hem olayları takip etmek yani gazetecilik bilgisi anlamında insanlar arasındaki haberleşme ve bilgi edinme sürecini ifade etmektedir. Demek ki iletişim; bilgi ve haber alma olayıdır. İzlediğiniz televizyondan, okuduğunuz gazeteden, ansiklopediden, kitaba kadar hepsi birer iletişimdir. Medya ise bu iletişimin araçlarını ifade etmektedir. Medya ile yapılan yayınlar bir propaganda modeli olup toplumsal amaca hizmet etmektedir.