Posts Tagged ‘Kapitalizm’

Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma

sanathayat

DİZİ EDİTÖRÜ Ali Artun

Bütün hakiki sanat ve felsefe eserleri, toplumun yaşadığı hayattan kendilerini ayırt etmekle birlikte, her zaman onunla ilişki içinde olmuşlardır. Bu kadar körcesine ve acımasızca kendi kendini tekrar eden hayatın günahlarını reddetmeleri, bağımsızlık ve özerkliklerinde ısrar etmeleri, bilinçsiz de olsa, bir özgürlük vaadini ima eder. Theodor W. Adorno

THEODOR W. ADORNO

Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi

ÇEVİRENLER

Nihat Ülner – Mustafa Tüzel – Elçin Gen

clip_image002

iletişim

Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma*

* Theodor Adorno ve Max Horkheimer, "Kulturindustrie. Aufklärung als Mas­senbetrug*, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft Erste Auflage, 1997 Lizenzausgabe mit Genehmi­gung der S. Fischer Verlag GmbH © des Anhangs Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1981 © 1944 by Social Studies Association, Inc., New York Für die Neupublikation © 1969 by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main Alle Rechte vorbehalten. Bu metin. Kabala Yayınlan tarafından önümüzdeki aylar­da yeniden yayınlanacak Aydınlanmanın Diyalektiği adlı kitapta yer alıyor, Suhrkamp Verlag’ın Türkiye temsilcisi Onk Ajans’ın ve Kabala Yayınları’nın izniyle yayınlandı. Çeviri üzerinde yapılan değişiklikler için yayıncıdan izin alındı.

QUA VADİS ? KÜRESELLEŞMENİN İKİ YÜZÜ

KİTABIN ADI QUA VADİS ? KÜRESELLEŞMENİN İKİ YÜZÜ KİTABIN YAZARI OSMAN ULAGAY YAYINEVİ VE ADRESİ

BASIM TARİHİ 1999 KİTABIN YAYIM MAKSADI KÜRESELLEŞMENİN ANLAMI VE ÜLKELER EKONOMİSİNİN ARASINDAKİ OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİ KİTABIN ÖZETİ :

Osman ULAGAY ekonomi ve siyasal bilimler eğitimi gördükten sonra farklı alanlarda çalışmış daha sonra gazeteciliğe başlamıştır. Cumhuriyet, Sabah, halen de Milliyet gazetesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ulagay’ın kitapları arasında 24 Ocak deneyimi, Özal ekonomisi’nde Kim Kazandı Kim Kaybetti, Özal’ı aşmak İçin Enflasyonu Aşmak İçin, Krize Adım Adım ve Aklınla Uçur Beni sayılabilir. Okumaya devam et

POSTMODERNİZM YA DA GEÇ KAPİTALİZMİN KÜLTÜREL MANTIĞI – Fredric Jameson

Birkaç yıldır, geleceğe yönelik felaket ya da kurtuluş kehanetlerinin yerini çeşitli şeylerin sonunun geldiğine dair görüşlerin aldığı tersyüz olmuş bir mileneryanizm göze çarpmakta (ideoloji, sanat, ya da toplumsal sınıfın sonu; Leninizm, sosyal demokrasi veya refah devletinin ‘krizi’, v.b., v.b.): Bir arada ele alındığında, belki de bunların tümü, giderek daha sık kullanılan terimle, postmodernizmi oluşturuyor. Bu olgunun varlığına ilişkin savlar, genel olarak 1950’lerin sonlarında ya da 1960’lı ilk yıllarda başladığı kabul edilen radikal bir kopma veya coupure’un gerçekleştiği hipotezine dayanıyor. Sözcüğün kendisinden de anlaşılacağı gibi, bu kopma büyük çoğunlukla yüz yıllık modern hareketin söndüğü veya ortadan kalktığı (ya da ideolojik veya estetik olarak reddedildiği) görülerine bağlanmakta. Böylece, resimde soyut ekspresyonizm, felsefede varoluşçuluk, romanda son temsil biçimleri, büyük auteurlerin filmleri, veya (Wallace Stevens’ın eserleriyle kurumsallaşmış ve kutsal metin mertebesine yükselmiş olan) modernist şiir ekolü; bütün bunlar, bugün, bunları ortaya çıkararak kendisini tüketmiş, olan bir ileri modernist dürtünün son ve olağandışı olgunluk ürünleri olarak görülüyor. Bunlardan sonra gelenlerin listesi ise ampirik, kaotik ve heterojen bir görünüm çiziyor; Andy Warhol ve popart, ama bir yandan da fotorealizm ve bunun ötesinde ‘yeni ekspresyonizm’; müzikte John Cage ânı, ama aynı zamanda Phil Glass ve Terry Riley gibi bestecilerde görülen ‘popüler’ ve klasik üslupların sentezi ve bir yandan da punk ve newwave rock (ki Beatles’la Stones şimdi bu daha yeni ve hızlı evrilen geleneğin ileri-modernist ara konumundalar); filmde Godard, post-Godard ve deneysel sinemayla video, ayrıca da (aşağıda tekrar ele alacağım) yepyeni bir ticari film türü; bir tarafta Burroughs, Pynchon ve Ishmael Reed, öbür tarafta Fransız yeni romanı ve halefleri ve bunların yanısıra yeni bir ecriture ya da metinsellik estetiğine dayanan sarsıcı yeni edebi eleştiri türleri… Bu liste sınırsız şekilde uzatılabilir; ama acaba bütün bunlar eski ileri-modernist üslupçu yenilik şartının belirlediği periyodik üslup ve moda değişimlerinden daha temel bir değişim veya kopmaya işaret ediyor mu?

Okumaya devam et