Posts Tagged ‘sanat’

BENJAMIN’İ OKUMAK

BENJAMIN’İ OKUMAK: Kaynak Metinler Üstünden Walter Benjamin’in Makalesinin İncelenmesi
Yazıp-Çizen, Duygu Kocabayli

Özet
Bu çalışmada dokuz farklı makale Walter Benjam’in “Tekniğin Olanakları İle Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı” adlı makalesinden yaptıkları alıntılar ve her makalenin bu alıntılarla kendi arasındaki ilgisi açısından ele alınmıştır. Bu çalışmadaki temel amaç, hangi alanda yazılmış olan makalelerin W. Benjamin’i kendisine kaynak seçtiğini belirlemek, ve metinler arası ilişkinin kuruluşunu saptamaktır. Okumaya devam et