Posts Tagged ‘Jürgen Habermas’

Toplumbilimciler

 • Ahmet Cevdet Paşa
 • Alexander Rüstow
 • Anthony Giddens
 • August Comte
 • Baykan Sezer
 • Behice Boran
 • Cemil Meriç
 • C Wright Mills
 • Claude Henri de Saint Simon
 • Doğan Ergun
 • Emre Kongar
 • Émile Durkheim
 • Erol Güngör
 • Erving Goffman
 • Ferdinand Tönnies
 • Georges Gurvitch
 • Georg Simmel
 • George Herbert Mead
 • Herbert Spencer
 • Hilmi Ziya Ülken
 • Immanuel Wallerstein
 • İbn’i Haldun
 • İsmail Beşikçi
 • Jürgen Habermas
 • Karl Marx
 • Max Weber
 • Mehmet Cihat Özönder
 • Michel Foucault
 • Mustafa Erkal
 • Niyazi Berkes
 • Norbert Elias
 • Orhan Türkdoğan
 • Prens Sabahaddin
 • Ralf Dahrendorf
 • Robert K.Merton
 • Şerif Mardin
 • Talcott Parsons
 • Vilfredo Pareto
 • Wright Mills
 • Ziya Gökalp
 • Zygmunt Bauman

Jürgen Habermas

(1929-…) Almanfelsefeci, sosyolog ve politika bilimci.

Hayatı ve Düşüncesi

18 Haziran1929’da doğdu. 1961 yılında Marburg’da doçent oldu. 1961-1964 yılları arasında Heidelberg’de felsefe dersleri verdi. 1964 yılında Frankfurt ** Main Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji profesörü oldu. 1971-1981 yıllarında Starnberg’deki, bilim-teknik dünyasının yaşam koşullarını araştıran Max Planck Enstitüsü’nün müdürlüğünü yaptı. 1981’de Berkeley Üniversitesi’nde konuk profesör olarak bulundu. 1982 yılında Frankfurt Üniversitesi’ne profesör olarak geri döndü. 1994 yılında buradan emekli oldu ve Northwestern University’de konuk profesör olarak seminerler verdi. Okumaya devam et