Posts Tagged ‘Materyalizm’

Materyalizm

Materyalizm yalnızca maddenin gerçek olduğunu, madde ve maddenin değişimleri dışında hiçbir şeyin varolmadığını, varlığın madde cinsinden ol­duğunu öne süren görüş; yer kaplayan, giril­mez, yaratılmamış ve yok edilemez, kendin­den kaim olan, harekete yetili maddenin, evrenin biricik ya da temel bileşeni olduğu­nu savunan varlık anlayışıdır.
Evrendeki tek tözün madde olduğunu, varlığın fiziki bir nitelik taşıdığını ve evrende tinsel bir tözün bulunmadığını öne süren görüş, ve indirgemeci bir öğreti olarak ma­teryalizm yalnızca maddeye varlık yükler, zihin ya da ruba bağımlı bir gerçeklik ya da ikinci dereceden bir varlık verir veya ruhun hiçbir şekilde varolmadığını öne sürer. Ger­çek dünyanın, halleri ve ilişkileri itibariyle değişen maddi şeylerden meydana geldiğini savunan maddecilik, maddi bir şey ya da nesneyi ise, sadece mekan ve zaman içinde olma, şekil, büyüklük, kütle, katılık, sıcak­lık türünden fiziki özellikler sergileyen bir şey olarak tanımlar. Okumaya devam et

Bertolazzi ve Brecht

Bertolt Brecht

 

"Piccolo": Bertolazzi ve Brecht

(Materyalist Bir Tiyatro Üzerine Notlar)

Burada, Milano’daki Piccolo Teatro’nun Temmuz 1962’de Theâtre de Nations’da verdiği olağanüstü temsilin hakkını teslim etmek istiyorum. Hakkını teslim etmek; çünkü Bertolazzi’nin El Nost Milan piyesine Parisli eleştirmenler genellikle hayalkırıklığıyla yaklaştılar ya da mahkûm etmeyi tercih ettiler,1 ve bu nedenle de oyun hak ettiği seyirciden yoksun kaldı. Hakkını teslim etmek; çünkü modası geçmiş kekre oyunları seyrettirerek bizi başka yerlere çekmekle hiç alâkası olmayan Strehler’in seçimi ve sahnelemesi bizi modem dramatürji sorunlarının göbeğine fırlatıp atmaktadır.

Aşagıdakilerin anlaşılması için Bertolazzi’nin oyununu affınıza sığınarak kısaca özetliyorum.2

1) "Epik melodram"… "kötü popüler tiyatro*’… "Orta Avrupa’dan bulaşan sefalet edebiyatı"… "Ağlamaklı melodram".,, "yalana duyarlılığın en iğrenci*… "topukları aşınmış eski ayakkabı… "Piaf için bir şarkı"… "sefalet edebiyatı yapan melodram, gerçekçi aşırılıklar" (Parisienlibéré, Combat, Figaro, Libération, Paris Presse, Le Monde gazetelerinin kullandığı ifadeler).

2) Geçen yüzyıl sonunun Milanolu dram yazarı Bertolazzi, o dönemde "tiyatro zevki"ni belirleyen seyircinin burjuva seyirci hoşuna gitmeyecek oldukça tuhaf bir üslupta "doğrucu" oyunlar yazmakta inat ettiğinden pek parlak bir meslek yaşamı olmamıştır.