Posts Tagged ‘kültür endüstrisi’

Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma

sanathayat

DİZİ EDİTÖRÜ Ali Artun

Bütün hakiki sanat ve felsefe eserleri, toplumun yaşadığı hayattan kendilerini ayırt etmekle birlikte, her zaman onunla ilişki içinde olmuşlardır. Bu kadar körcesine ve acımasızca kendi kendini tekrar eden hayatın günahlarını reddetmeleri, bağımsızlık ve özerkliklerinde ısrar etmeleri, bilinçsiz de olsa, bir özgürlük vaadini ima eder. Theodor W. Adorno

THEODOR W. ADORNO

Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi

ÇEVİRENLER

Nihat Ülner – Mustafa Tüzel – Elçin Gen

clip_image002

iletişim

Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma*

* Theodor Adorno ve Max Horkheimer, "Kulturindustrie. Aufklärung als Mas­senbetrug*, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft Erste Auflage, 1997 Lizenzausgabe mit Genehmi­gung der S. Fischer Verlag GmbH © des Anhangs Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1981 © 1944 by Social Studies Association, Inc., New York Für die Neupublikation © 1969 by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main Alle Rechte vorbehalten. Bu metin. Kabala Yayınlan tarafından önümüzdeki aylar­da yeniden yayınlanacak Aydınlanmanın Diyalektiği adlı kitapta yer alıyor, Suhrkamp Verlag’ın Türkiye temsilcisi Onk Ajans’ın ve Kabala Yayınları’nın izniyle yayınlandı. Çeviri üzerinde yapılan değişiklikler için yayıncıdan izin alındı.

Adorno’ya göre kültür endüstrisi

adorno 

Theodor W. Adorno’nun yazdığı yazılar, küreselleşen sermaye ve sosyalist totaliter rejimler gibi baskıcı güçlerin insan özgürlüğüne yaptığı müdahaleleri yoğun bir eleştirellikle çözümlemiş

Emrah Pelvanoğlu’nun yazısı

Yirminci yüzyılın önemli entelektüel başkaldırıları arasındandır Frankfurt Okulu’nun kültür endüstrisi kuramı. Her ne kadar Frankfurt Okulu pasiflik ve negatiflikle, gerçeği kötülemek ve II. Dünya Savaşı sonrası genişleyen bireysel özgürlük alanlarını (tabii ki Avrupa ve Kuzey Amerika’da) görmezlikten gelmekle, kendi içine kapalı sanatsal modernizmi savunan bir elitistlikle eleştirilse de, özellikle Theodor W. Adorno’nun yazdığı yazılar, küreselleşen sermaye ve sosyalist totaliter rejimler gibi baskıcı güçlerin insan özgürlüğüne yaptığı müdahaleleri yoğun bir eleştirellikle çözümlemiş, tekniğin olanaklarıyla yeniden üretilebildiği çağda kültürün, bir kitle manipülasyon aracı olmasına itiraz etmiştir.

Okumaya devam et

BENJAMIN’İ OKUMAK

BENJAMIN’İ OKUMAK: Kaynak Metinler Üstünden Walter Benjamin’in Makalesinin İncelenmesi
Yazıp-Çizen, Duygu Kocabayli

Özet
Bu çalışmada dokuz farklı makale Walter Benjam’in “Tekniğin Olanakları İle Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı” adlı makalesinden yaptıkları alıntılar ve her makalenin bu alıntılarla kendi arasındaki ilgisi açısından ele alınmıştır. Bu çalışmadaki temel amaç, hangi alanda yazılmış olan makalelerin W. Benjamin’i kendisine kaynak seçtiğini belirlemek, ve metinler arası ilişkinin kuruluşunu saptamaktır. Okumaya devam et