Posts Tagged ‘Estetik Yargı’

ESTETİK BİR YARGI OLARAK GÜZEL

“Sanat güzel bir şeyin tasarımlanması değil, ama bir şeyin güzel tasarımlanmasıdır.”

İ. Kant, Yargı Gücünün Kritiği

ESTETİK BİR YARGI OLARAK GÜZEL

Didem Yıldırım Delice∗

ÖZET

Bu metindeki temel amaç Kant’ın güzel kavramına ilişkin belirlemelerinin neler olduğunu ortaya koymak ve bu bağlamda onun estetiğini oluşturan temel argümanları açığa çıkarmaktır. O, güzeli nitelik, nicelik, bağıntı ve modalite olmak üzere dört kategorik adımda analiz eder. Bu analiz estetik yargıların, bir şey için verilen güzel yargısının, nasıl oluştuğunun koşullarının, herkes için geçerli olma olanağının ve estetik bilginin ne türden bir bilgi olduğunun yanıtını verir. Bu dört kategori aracılığıyla Kant, doğa ve ahlak alanında olduğu gibi estetik alanda da kesin bilginin olanaklı olduğunu, estetik yargının da a priori ilkelere dayandığını ve sentetik a priori bir yargı olarak tanımlanabileceğini ifade eder. Okumaya devam et

Reklamlar